Catalogue là gì? Theo định nghĩa của Wikipedia, catalogue là một quyển tài liệu, ấn phẩm quảng cáo được phát hành và phân phối qua các hệ thống cửa hàng hoặc qua email của công ty. Thiết kế Catalogue bao gồm hình ảnh và các đoạn miêu tả thông tin chi tiết về sản phẩm và dịch vụ đang được cung cấp bởi công ty đó.
Catalogue là gì? - Tại Sao Cần Thiết Kế Catalogue?


Catalogue là gì? - Tại Sao Cần Thiết Kế Catalogue?