Bảo vệ môi trường là điều rất quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta biết rằng môi trường sống quanh ta ngày càng xấu đi, vậy hãy bảo vệ chúng từ những việc nhỏ trong chính cuộc sống của mình.

⏩ Bảo vệ môi trường là gì?. 7 cách bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Bảo vệ môi trường là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, đảm bảo cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

⏩ Cách bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên thay đổi thói quen hàng ngày.

Cách bảo vệ môi trường 1. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Nếu bạn không sử dụng bất kỳ thiết bị điện nào, hãy tắt chúng đi. Các thiết bị điện bao gồm đèn, vô tuyến, máy tính, máy in, v.v.

các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên